Προσοχή στη λήξη του Ασφαλιστηρίου σας!

Προσοχή στη λήξη του Ασφαλιστηρίου σας!

Ειδική Αργία Διατραπεζικών Συναλλαγών

Ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών θα ισχύσει στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά την 29η Μαρτίου και 1η Απριλίου 2024, λόγω του Πάσχα των Καθολικών.