Αλλαγή Παρόχου Οδικής Βοήθειας Οχημάτων Συμβολαίων της AIG

Ενημερώνουμε τους πελάτες συμβολαίων αυτοκινήτων στην AIG, για την αλλαγή του παρόχου Οδικής Βοήθειας και Φροντίδας ατυχήματος.

Η AIG έχει ανακοινώσει την συνεργασία της με την «EUROP ASSISTANCE S.A. Υποκατάστημα Ελλάδας».

Από την  1η Δεκεμβρίου 2021 θα προσφέρει υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας και Φροντίδας ατυχήματος στους ασφαλισμένους της, υφιστάμενους και νέους.

Η AIG αντικαθιστά την υπάρχουσα εταιρία οδικής βοήθειας «INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.»

Το νέο τηλέφωνο εξυπηρέτησης ατυχήματος και βοηθείας των ασφαλισμένων από την EUROP ASSISTANCE  είναι το 210 3497024 

Έχει διευκρινιστεί, ότι οι ασφαλισμένοι μπορούν να συνεχίσουν να καλούν στο ίδιο τηλέφωνο εξυπηρέτησης ατυχήματος και οδικής βοήθειας που αναγράφεται σήμερα στο συμβόλαιό τους, το οποίο  από  1η Δεκεμβρίου 2021 θα εκτρέπεται στο τηλεφωνικό κέντρο της EUROP ASSISTANCE.